Teorin bakom

Inlärning

Kognitiv Beteende Terapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Genetiken, vårt biologiska arv, är den grund inlärningen vilar på. Vissa saker lär vi oss mycket snabbt. Vi är t ex genetiskt förberedda för att lära in en överväldigande rädsla inför potentiellt farliga saker, en fobi, extra snabbt eftersom detta har varit ett bra sätt att skydda oss från fara. Vad vi lär oss styrs också av vilka fördelar och nackdelar det ger oss. Det som ger någon slags fördel, belöning, gör vi oftare, och vi lär oss därmed detta bättre och snabbare. Medan vi undviker, eller gör så sällan som möjligt, det som ger oss nackdelar, någon bestraffning.

Undvikanden och säkerhetssystem

Ibland är det i väldigt hög grad undvikanden som styr vårt beteende. Vi begränsar det vi gör för att vi är rädda för att få nackdelar, bestraffas, på något sätt. Vi undviker konflikter, vi säger aldrig nej, vi säger inte det vi vill, vi är extra duktiga så att andra skall tycka om oss och inte ogilla oss. Vi kan också ta det säkra före det osäkra och använder oss av strategier för att begränsa riskerna, vi tar med oss en kompis, sätter oss nära utgången, vågar inte fråga…

Senaste från bloggen

sep 25 2011 Okategoriserade Sven-Olof har tilldelats priset C.E.T.A.

Comiflex  är en unik storsatsning på kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och Region Halland.Projektet handlar främst om strategisk kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa sig … Läs mer