Individuell terapi

Innan terapin inleds träffas vi för ett (eller ibland flera) bedömningssamtal. Du får då berätta om dig själv, det du upplever som problem, och vad du vill arbeta med i terapin. Vi presenterar sedan vår beteendeanalys, vårt förslag till hur man kan arbeta i terapin, och också en uppskattning över hur många gånger vi kommer att behöva träffas. De flesta terapier är mycket korta, men det förekommer också att vi träffas under en längre period. Terapins längd beror på problemet och vad du vill åstadkomma i terapin, vilka mål du sätter.

När terapin inleds träffas vi vanligtvis en gång i veckan, men upplägget varierar mycket. Om det rör sig om t ex en fobibehandling kan det i stället bli så att vi träffas en eller flera hel- eller halvdag(ar) för själva behandlingen. Mellan våra träffar får du hemläxor. Det kan t ex handla om att föra dagbok eller att testa det vi prövar och utvecklar i terapin ute i verkligheten.

Vad händer sedan?

KBT behandlingar är tidsmässigt korta. I slutet av en behandling så utformas ett vidmakthållandeprogram ihop med behandlaren, där de viktigaste delarna av behandlingen lyfts fram för att klienten ska kunna jobba vidare på egen hand. Ett sätt att se på våra behandlingar är att vi lär klienten hjälpa sig själv för att kunna leva ett liv som i mindre utsträckning styrs av att bli av med ångest och obehag.

Senaste från bloggen

sep 25 2011 Okategoriserade Sven-Olof har tilldelats priset C.E.T.A.

Comiflex  är en unik storsatsning på kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och Region Halland.Projektet handlar främst om strategisk kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa sig … Läs mer