KBT

Arbetssättet

I KBT arbetar du och terapeuten tillsammans som ett team. Genom att man i beteendeanalysen analyserar orsak och verkan kan KBT-terapeuten hjälpa dig att ta fram det sätt att möta svårigheterna som fungerar för just dig. Det övergripande målet med KBT-behandling är att coacha dig till kunskap så att du kan bli din egen terapeut, och få verktyg att möta livsproblem med.

Fokus på här och nu

I KBT fokuserar man på här och nu, på det som är ett problem och hur man kan lösa detta. Man sätter också upp mål för behandlingen. Vad är det som skall åstadkommas, vad är syftet med kontakten? Målen är konkreta och mätbara och utvärderas kontinuerligt.

Senaste från bloggen

sep 25 2011 Okategoriserade Sven-Olof har tilldelats priset C.E.T.A.

Comiflex  är en unik storsatsning på kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och Region Halland.Projektet handlar främst om strategisk kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa sig … Läs mer